Algemeen

Werkgroep ”Waadhoeke zegt nee tegen Eenzaamheid” trapt landelijke projectweek ”Samen tegen Eenzaamheid” af in Boksum

Op zaterdag 28 september 2019 is er in Boksum de Burendag. Een fenomeen dat wordt gesteund door het Oranjefonds en Douwe Egberts. Dit jaar heeft Boksum gekozen voor “verbinding  in alle aspecten” als thema en daarbij de samenwerking met verschillende groepen gezocht waaronder de werkgroep ”Waadhoeke zegt nee tegen Eenzaamheid”.

In mei van dit jaar verscheen er een artikel in de krant: "Uit onderzoek van het Fries Planbureau is gebleken dat 44.8% van de bevolking zich in bepaalde fasen van hun leven ongewenst eenzaam voelt". Een reden voor de werkgroep een manifest op te stellen en deze door 50 organisaties te laten ondertekenen zodat , in gezamenlijkheid, het gevoel van Eenzaamheid wordt erkent en er aandacht voor is.
Van 1 tot 8 oktober is de landelijke projectweek Samen tegen Eenzaamheid en om deze week ook in de gemeente goed onder de aandacht te brengen hebben we besloten en actieve aftrap te doen van de projectweek. Deze aftrap is tijdens de burendag  in Boksum. Alle inwoners van het dorp zijn uitgenodigd. Om half tien wordt er gestart met gezamenlijk koffie drinken, verzorgd door het Oranjefonds en Douwe Egberts. Daarna zijn er verschillende activiteiten zoals, Interactief spel door de werkgroep ”Waadhoeke zegt nee tegen Eenzaamheid”, een demonstratie-Bewegen voor ouderen-door Muriël Jonkman van Drempelloos sporten, vele leuke spelletjes voor de jeugd tot twaalf jaar, een infostand waar veel te leren valt met betrekking tot duurzaamheid en tot slot de grote wedstrijd Boksum Bakt it Brún (afgeleid van Heel Holland Bakt).

Aan de slotactiviteit mag iedereen meedoen. Je bakt een taart die creatief is in smaak en uitvoering. Alle taarten worden geproefd door een deskundige jury. Bakker Rients Sybesma en voormalig bakker Herman Kleinsmit hebben, in dezen, veel kennis van zaken. Daarnaast is er ook nog een publieksjury. Voor de winnaar is er een prachtige hoofdprijs, Een ballontocht voor twee personen, beschikbaar gesteld door Ambachtsbakker Sybesma uit Boksum.