Algemeen

Elke 2e zaterdag van de maand en alleen in het winterseizoen van oktober t/m maart is er zaalkaatsen in Ferwert. Lijkt het jou/u ook leuk om mee te spelen met deze Friese sport dan kunt u zich opgeven, vanaf 16 jaar! We spelen in 4 groepen nl. A klasse/B1 klasse/B2 klasse en de C klasse Donderdags voor de wedstrijd voor 19.00 uur opgeven bij  Dhr. G.Otter / 0653162581. Maar wel  VOL = VOL