Algemeen

Zilveren krab voor mevrouw Hayma

Al vijfentwintig jaar heeft mevrouw Hayma zich ingezet als wijkhoofd voor de collecte van het KWF van de wijk Het Skil in Stiens.

Het bestuur van het KWF wil haar heel hartelijk danken voor al het werk dat ze vrijwillig voor het belangrijke werk van het KWF heeft gedaan. Als dank heeft ze een onderscheiding gekregen, een zilveren krab, en een bos bloemen. Onze hartelijke dank!

Mevrouw Hayma zegt dit er zelf over:

"25 jaar geleden kwam mevrouw van der Kooy bij mij en vroeg mij of ik wijkhoofd wilde worden. Ik heb het van mijn moeder overgenomen die het voor mij ook precies 25 jaar gedaan heeft. Nu is het tijd om het stokje over te dragen. Mevrouw A. Zuidema-Swart zal het van mij overnemen. Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan, maar dit zou niet zijn gelukt zonder de hulp van 10 enthousiaste collectanten. Ik bedank deze mensen dan ook van harte voor hun inzet en wens het collecteteam nog vele succesvolle jaren aan het bij elkaar sprokkelen van geld voor bestrijding van deze vreselijke ziekte. "