Ondernemend

Afscheid 4 bestuursleden OVL

Tijdens de algemene ledenvergadering van de OVL zijn de aftredende bestuursleden door voorzitter Renze Broekens in het zonnetje gezet. Jappie, Theo, Piet en Erik nogmaals bedankt.