de redactie  

Zaterdag 9 juli jongstleden was het groot feest in Stiens. Zwem- en polovereniging Middelsé (ZVM) bestaat 40 jaar. Dit jubileum werd met een kleine 100 man gevierd in Doniastate. Leden,...

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie